آويزان

بيا چشمامونو ببنديم

يه نفس عميق

عميق تر

من ترسيدم

ترس از اينكه اين ٢ تا پسر يه بلايي سر هم بيارن

بالاخره اين اتفاق خواهد افتاد

شايد تنها چاره اين باشه كه من برم

همه ي انرژيمو بايد بذارم براي رفتن از اين شهر و اومدن بيرون ازين مثلث كوفتي

جالبه وقتي فكر ميكني كسي فقط دوست داره، حاضره برات با همه بجنگه كه فقط ازت حمايت كنه...وقتي فكر ميكني كسي عاشقته، اون تورو ميذاره تو كمد كه كسي نفهمه به هم برگشتين...

دوست دارم برم اونم بياد دنبالم، اين پست و مقام كوفتيو ول كنه و فقط بياد... آره اين چيزيه ميخوام...


/ 0 نظر / 179 بازدید