مرداد 97
2 پست
تیر 97
1 پست
خرداد 97
2 پست
بهمن 96
2 پست
مرداد 96
2 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
10 پست
شهریور 92
16 پست
مرداد 92
9 پست
تیر 92
12 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
1 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
11 پست
مهر 91
9 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
13 پست
آذر 90
2 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
خرداد 90
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
بهمن 88
4 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
4 پست
شهریور 87
6 پست
مرداد 87
14 پست
تیر 87
11 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...
.◦●.چشمان بارانی.●◦.
بترسید از آدم های که عاشق نیستند ! ولی عاشق کردن را خوب می دانند !